BIFF
/

KUN FOoR SELSKAPER OG ORGANISASJONER
ONLY FOR INDUSTRY AND ORGANISATIONS


Pris/Price: NOK 790 (+ Fakturagebyr / Order fee NOK 50,-)
+ NOK 200 etter 1. oktober / after October 1st
PERSON
* Etternavn / Family name
* Fornavn / First name
* Representerer selskap/organisasjon:
Representing company/organisation:
* Adresse / Address
* LAND / COUNTRY
* TEL / PHONE
FAX
E-MAIL
WEB
   
  I BERGEN / IN BERGEN
  Opphold i Bergen i tiden fra / In Bergen
(The festival starts Oct. 20th and ends Oct 26th)
from til / to okt. /Oct. 2005
   
  HOTELL
  ØNSKER / WISH TO STAY AT RADISSON SAS HOTEL NORGE

Enkeltrom inkl. frokost/ Single room incl. breakfast: 895,- NOK (pr. natt/ pr. night)

Dobbeltrom inkl. frokost / Double room incl. breakfast: 1095,- NOK (pr. natt/ pr. night)

Pris gjelder kun ved påmelding gjennom BIFF / Prices valid trought BIFF only
   
 
   
footer