BIFF

IKKE-INVITERTE FILMER

BIFF tar gjerne imot påsynskopier av ikke-inviterte filmer for vurdering for utvelgelse til førstkommende festival. Dette gjelder kun spillefilmer og lengre dokumentarfilmer, IKKE KORTFILMER PRODUSERT UTENFOR NORGE.

Send VHS eller DVD samt kontaktopplysninger for tilbakemelding til BIFF, Georgernes verft 12, 5011 Bergen. Materiell returneres ikke uten at dette er spesielt avtalt. Påsynskopier mottatt etter 1. september vil ikke bli vurdert for årets festival.

FILMPÅMELDINGSSKJEMA
FOR INVITERTE/UTVALGTE FILMER

For å bruke denne tjenesten trenger du et passord.
Kontaktpersoner for inviterte filmer vil få tilsendt passord fra BIFF
>> Har du allerede et passord kan du fortsette her.

PÅMELDING NORSK KORTFILMKONKURRANSE

Se NYHET om Norsk kortfilmkonkurranse 2005 her.
UNINVITED FILMS

It is possible to send preview copies of uninvited films to BIFF for evaluation for selection for the upcoming festival. This only applies to feature films and long documentary films, NOT SHORT FILMS PRODUCED OUTSIDE NORWAY.

Please send VHS or DVD to BIFF, Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway. Send free of charge. Material will not be returned unless by special appointment. Copies received after September 1st will not be evaluated for this year's festival.

FILM ENTRY FORM
INVITED/SELECTED FILMS ONLY

To use this service you need a password.
Contact persons for invited films will be given a password from BIFF.
>> If you already have a password you may continuefooter