BIFF

2005

ADMINISTRASJON / ADMINISTRATION


Festivalleder / Festival director
Tor Fosse
tel (+47) 55 30 08 42
mob (+47) 90 99 80 86

Administrativ leder / Festival administration
Oddleiv Vik
tel (+47) 55 30 08 43
mob (+47) 99 50 59 60

Filmtransport / Print shipping manager
Baste A. Christiansen
tel (+47) 55 30 08 45
mob (+47) 93 28 07 05

Norske kortfilmer / Norwegian shorts
Emilio Sanhueza
tel (+47) 55 30 08 44
mob (+47) 99 29 89 84

skolefilmfestival for 10. klasser
Lars L. Marøy
mob (+47) 97 10 75 31

Seminarer, dokumentar for videregående skoler / Seminars
Anne Brit Lauvsnes
tel (+47) 55 30 08 48
mob (+47) 90 97 54 49

Akkreditering, gjester, presse / Accreditation, guests, press
Birgitte R. Wegener
tel (+47) 55 30 08 47
mob (+47) 90 09 02 38

Arrangementer / Events
Pål Herstad
tel (+47) 55 30 08 46
mob (+47) 92 29 04 00

Arrangementer, sponsorer / Events, sponsors
Cathrine Fochsen Ammár
mob (+47) 91 13 90 32

Katalog, marketing, akkreditering / Catalogue, marketing, accreditation
Birgit Haugen Pihl
tel (+47) 55 30 08 47
mob (+47) 91 64 96 61

Frivillige, distribusjon, transport / Volunteers, distribution, transport
Tor Kristian Liseth
tel (+47) 55 30 08 44
mob (+47) 90 91 39 47

Kino/videoteknikk / Projection etc.
Sigurd Wik
tel (47) 55 30 08 47
mob (+47) 40 22 60 23


PROGRAMMERING / PROGRAMMING


Programsjef / Programme director
Tor Fosse

Konsulenter / Consultants:
Baste A. Christiansen
Birgitte Rustad Wegener
Igor Rosic
Oddleiv Vik
Stein Sørensen

FILMOMTALER / FILM TEXTS


Baste A. Christiansen
Birgit Haugen Pihl
Birgitte Rustad Wegener
Gisle Ytrestøl
Helge Årsheim
Jon Stefansen
Kjersti Vik
Magnus Holtermann
Oddleiv Vik
Tor Fosse
Tor Kristian Liseth

BILLETTSALG OG VISNINGER / TICKET SALE AND SCREENINGS


Bergen Kinos stab / Staff at Bergen Kino

NETTSTED / WEBSITE


Design, administrasjonsverktøyer og implementasjon /
Design, Content Management Tools and implementation:
Journal Internettbyrå AS
webmaster: biff@journal.no
55 21 40 53

KATALOG OG TRYKKSAKER / CATALOGUE AND PRINT


Grafisk design og produksjon / Design and production
Kåre Thomsen, Ab OVO
48 26 10 68

Annonsesalg / Ads
Sverre A. Stakkestad
55 55 08 80

TRAILER


BIFF vignett / vignette
bug

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL AS


Eid av / Owner
Bergen Kino AS
org.nr. MVA 980 555 704 NO

Styre / board
Harald Schjelderup (leder)
Tore Jan Dybsland (nestleder)
Elisabeth Halvorsen
Espen Galtung Døsvig
Gunn-Vivian Eide
Ingrid Åbergsjord
Stein Sørensen


BIFF har permanent kontor på USF Verftet. Du finner oss på rom 322, inngang D. / BIFF has permanent office at USF Verftet. We are in room 322, entrance D.

Under festivalperioden flytter vi kontoret til Bergen Kino og Radisson SAS Hotel Norge. / During the festival period we move our offices to Bergen Kino and Radisson SAS Hotel Norge.

KONTAKTINFO / CONTACT INFORMATION:


Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)
Georgernes verft 12
NO-5011 Bergen
Norway

tel (+47) 55 30 08 40
fax (+47) 55 30 08 41
biff@biff.no
www.biff.no

FILMADRESSE / FILM SHIPPING ADDRESS:


Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)
c/o Bergen Kino
Magnus Barfots gt. 12
NO-5015 Bergen
Norway
Att: Baste A. Christiansen
+47 93 28 07 05

When shipping as air freight, add to our shipping address:
c/o SAS Cargo
Bergen airport (BGO)

SPONSORER / SPONSORS:

footer