KALENDER


ALBANEREN

Delta i debatt!

BIFF og Studentersamfunnet arrangerer debattene ØSTERSJØEN, FEM FILMER - ÉN HISTORIE, DEMOKRATISK DELTAGELSE, NORGE I KRIG, SPIN & SWING, MENNESKET BAK FLYKTNINGEN og CYBERPHOBIA i Tivoli, Det Akademiske Kvarter

ØSTERSJØEN

torsdag 21. oktober kl. 18:00 i Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Det er sjelden man hører om Østersjøregionen i norsk samfunnsdebatt. Likevel har vi betydelige interesser i området. Norge overtok formannskapet i Østersjørådet i år, men i løpet av de 18 årene rådet har eksistert har vi hørt lite om samarbeidet mellom de elleve medlemslandene. Står norske interesser i nord i konflikt med interessene vi har i Østersjøregionen, og er det motsetninger mellom hvordan vi forholder oss til Russland i forskjellige regioner?

Fokus: Østersjøen med filmene 12 METER UTEN HODE, ALBANEREN, ALL THAT I LOVE, BAD FAMILY, DISCO & ATOMIC WAR, DRAGNING MOT ØST, KONGEVEIEN, HJEM TIL JUL, MOTHER THERESA OF CATS, MY PLAYGROUND, OLDBOYS, OND TRO, PAPER SOLDIER, R, SENTERJENTER, THE TEMPTATION OF ST. TONY, WAR GAMES AND THE MAN WHO STOPPED THEM, DRØMMER I KØBENHAVN. I tillegg er det det LATVISK ANIMASJONSFILM på programmet.


FEM FILMER – ÉN HISTORIE

fredag 22. oktober kl. 14:00 i Tivoli, Det Akademiske Kvarter (inngang: 100 kr for hele dagen!)

I dag byr vi på dokumentarfilmseminar hvor utgangspunktet er fem dokumentarfilmer som, sett i sammenheng, presenterer en original fortelling om Norge i verden og om det nasjonale godhetsregimet.

Fortellingen avdekker et politikkfelt som er underlig fordi det har vært fredet for vanlig kritikk, og hvor kritiske spørsmål defineres som amoralske. Filmskaperne har foretatt sine fortellermessige og filmatiske grep for nettopp å etablere distanse til uhjelpens moralske makt, og for å undergrave moraliseringens legitimitet.

Tidsplan for dagen:

14.00: Velkomst ved TV2 (og BIFF)
14.10: ”Norske verdensbilder og selvbilder i bistandsepoken. En analyse av medienes rolle”. Innledning av Terje Tvedt (forfatter av Bilder av ”de andre”, Verdensbilder og selvbilder, og Utenrikspolitikk, utviklingshjelp og makt. Den norske modellen) (25-30 min)
14.50: Visning DE NORSKE LEIEDIPLOMATENE og DE NORSKE STATSMISJONÆRENE (2 x 25 min)
15.50: Pause
16.00: Innledning av Søren Birkvad - "Offerviljens ubrukelighet - Filmforsker Søren Brikvad ser på filmene i et estetisk og ideologisk perspektiv, og viser hvordan de tar et oppgjør med den tradisjonelle dokumentarfilmens tendens til å plassere sine objekter i en ubrukelig offerrolle. " (30 min)
16.30: Visning av DE HVITE HJELPERNE (50 min)
17.20: Pause
17.30: Innledning av Helle Sjøvåg (stipendiat i medievitenskap) Journalistikkens samfunnsoppdrag innebærer at journalistikken bidrar til en kritisk og opplyst samtale om relevante sosiale og politiske forhold. I så måte har gravejournalistikk i dokumentarform ugjort et viktig innslag i debatten om norsk utenriks- og bistandspolitikk. Her vurderes fem filmer om norsk bistand ut ifra den kritiske journalistikkens potensielle politiske rolle, ideologien som ligger bak denne rollen og hvordan dette gjenspeiles i medienes dagsordensfunksjon (30 min)
18.00: Visning av SULTBLØFFEN (50 min)
18.50: Bespisning og drikke
19.30: Visning av EN DRÅPE LUKSUS (50 min)
20.20: Pause
20.30: Diskusjon med filmskaperne og innlederne (60 min)

Innledere: Søren Birkvad, Helle Sjøvaag, Terje Tvedt

 

DEMOKRATISK DELTAGELSE

lørdag 23. oktober kl. 18:00 i Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Bogotá, begynnelsen av 1990-tallet: en by preget av korrupsjon, fattigdom og kriminalitet. Innbyggerene har fullstendig mistet troen på at politikerene kan gjøre tilværelsen deres bedre.

Dokumentaren BOGOTÁ CHANGE presenterer to karismatiske borgermestere som med sin uortodokse politikk har gitt den colombianske hovedstaden en ny start. Hvordan klarte Antanas Mockus og Enrique Peñalosa å gjøre Bogotá om til en by preget av medborgerskap, kultur, og demokrati? Hvilke nye ideer og strategier ligger bak byen som reiste seg fra asken? 

Innledere: Borgermesterene Antanas Mockus og Enrique Peñalosa, Alvaro Ramirez (Førsteamanuensis, Institutt for informasjons- og medievitenskap UiB)

 

NORGE I KRIG

søndag 24. oktober kl. 18:00 i Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Nederland avsluttet i høst sitt militære oppdrag i Afghanistan. Her hjemme viser de siste meningsmålingene at et flertall er i mot Norges militære tilstedeværelse i landet. Har vi et ansvar for å bidra til den fremtidige utviklingen av Afghanistan?

Innledere: Hans Dieset (tidl. bistandsrådgiver for Norge i Afghanistan), Kai Eide (tidl. FNs spesialutsending til Afghanistan, oberst Gjermund Eide (nylig avgått kontigentsjef (NCC) i Afghanistan), Arne Strand (forsker, Chr. Michelsens Institutt)

Relevante filmer: RESTREPO, HUMAN TERRAIN, CAMP VICTORY: AFGHANISTAN, BRØDRE I KRIG, THE TILLMAN STORY

 

SPIN & SWING

mandag 25. oktober kl. 18:00 i Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Dokumentaren CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY viser hvor galt det kan gå når offentligheten ikke vet hva som skjer bak politikkens lukkede dører.

Debatten rundt lobbyisme er aktuell også i Norge. PR-industrien vokser stadig, og flere eks-politikere tar med seg sin kompetanse inn i bransjen. Lobbyvirksomheten har definitivt kommet for å bli, men kan den kontrolleres?

Innledere: Trond Nordby (Professor, Institutt for statsvitenskap, UiO), Harald Espeli (Forsker, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI) og forfatter av boken ”Lobbyvirksomhet på Stortinget” Trine Skei Grande (Leder, Venstre), Kristin Clemet (Daglig leder, Civita)

Relevante filmer: CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY, INSIDE JOB, CLIENT NO. 9: ELLIOT SPITZER

 

MENNESKET BAK FLYKTNINGEN

tirsdag 26. oktober kl. 18:00  i Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Johannes Nabers Tyskland i filmen ALBANEREN er et nådeløst sted. Han viser en verden uten rom for illegale innvandrere, hvor integritet og moral ikke har noen plass.

Hva skjer med dem som får avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge? Hvilket ansvar har det norske samfunnet for flyktninger som stemples ulovlige? Hvem skal bestemme hvilke land en skal sendes til når en vises ut av Norge - FN eller våre egne justismyndigheter? I anledning Internasjonal uke 2010 inviterer Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, og Studentersamfunnet i Bergen til diskusjon rundt disse spørsmålene.

Regissør Johannes Naber vil være til stede før og etter filmvisningen, og svarer på spørsmål som filmen måtte reise. Det vil også i regi av Internasjonal uke bli arrangert stands og menneskebibliotek.

Innledere: Tove Romsaas Wang (Redd Barna), Petter Eide (Norsk Folkehjelp), John Peder Egenæs (Amnesty)

Relevante filmer: HONEYMOONSALBANEREN

 

CYBERPHOBIA

onsdag 27. oktober kl. 18:00  i Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Tenkt deg at du sitter hos legen din. Han forteller deg at du er syk, trykker på en iPad og i løpet av et par minutter programmerer han nanoroboter i blodet ditt som sammen med hvite blodceller angriper og utsletter sykdommen i kroppen din. Kanskje er ikke doktoren din en gang et menneske, men en robot. Uansett om dette er realistisk eller ikke, står vi i dag ovenfor en teknologisk utvikling som vil sette både fantasi og etikk på prøve.

Med utgangspunkt i dokumentarene som vises rundt dette temaet tar vi i kveld opp de etiske problemstillingene som dukker opp når roboter stadig blir mer intelligente og nano-og biovitenskap smelter sammen til noe som for få år siden var forbeholdt science fiction. Hvor er vi på vei, og hva er konsekvensene av denne utviklingen

Innledere: Terje Berg (Futurist/ Senior Solution Designer, Ansur Technlogies), Ragnar Fjelland (Senter for Vitenskapsteori i Bergen)

Relevante filmer: TRANSCENDENT MAN, PLUG & PRAY, THE INVENTION OF DR. NAKAMATS

LES MER OM DEBATTENE UNDER ARRANGEMENTER ELLER PÅ STUDENTERSAMFUNNET


KOMMENTARER

Logg inn for å kommentere eller registrer degBIFF @ TWITTER
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media