Fem filmer - én historie

I samarbeid med Studentersamfunnet

FREDAG 22. OKTOBER 14:00
STED: TIVOLIVi vil vise fem dokumentarfilmer som, sett i sammenheng, presenterer en sammenhengende og original fortelling om Norge i verden og om Det nasjonale godhetsregimet. Fortellingen avdekker et politikkfelt som er underlig fordi det har vært fredet for vanlig kritikk, og hvor kritiske spørsmål defineres som amoralske. Filmskaperne har foretatt sine fortellermessige og filmatiske grep for nettopp å etablere distanse til uhjelpens moralske makt, og for å undergrave moraliseringens legitimitet.

LEIEDIPLOMATENE handlerom Midtøsten-konflikten og norsk vanndiplomati; STATSMISJONÆRENE om hva som skjer når Utenriksdepartementet sender ut folk som selv erklærer seg som kristenfundamentalister for å drive politikk på statens vegne i andre land. DE HVITE HJELPERNE handler om hva, som inntil filmen ble vist, ble fremstilt av den utenrikspolitiske ledelsen i Norge og av landets mest sentrale nødhjelpsorganisasjonen som det største og mest vellykkede nødhjelpsprosjektet i norsk historie. SULTBLØFFEN handler om hvordan FN; BBC og organisasjoner skapte inntrykket av en forferdelig sultkatastrofe i et afrikansk land, til tross for at det ikke var noen slik katastrofe. Til sist tar VELDEDIGHET SOM BUSINESS for seg den store og komplekse bransjen som har vokst opp rundt ulike former for bistand.

Til sammen gir disse filmene en original skildring av hva som kan kalles Norges internasjonale gjennombrudd. Hva som skjer i denne tidsperioden, og de perspektivene og tankeforestillingene som fester sitt grep over landets intellektuelle liv, vil ha langtrekkende og dype konsekvenser fordi de handler om helt grunnleggende verdensbilder og selvbilder.

Innledere: Terje Tvedt, Helle Sjøvaag, Søren Birkvad

2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media