Norge i krig

Debatt i samarbeid med Studentersamfunnet

SØNDAG 24. OKTOBER KL. 18:00
STED: TIVOLI

RESTREPO


Nederland avsluttet i høst sitt militære oppdrag i Afghanistan. Her hjemme viser de siste meningsmålingene at flertallet av befolkninger er imot Norges militære tilstedeværelse i landet. I hvilken tilstand forlater vi Afghanistan om vi nå trekker oss ut? Norske soldater er i Afghanistan for blant annet å bygge opp landets sivile institusjoner og drive opplæring av nasjonale sikkerhetsstyrker. Det har vært en kraftig økning i antallet drepte utenlandske soldater i år, og fra flere hold snakkes det om at vi nå må trekke oss ut av landet. Hva er resultatene av vår tilstedeværelse? Vil en tilbaketrekking innebære at vårt arbeid har vært forgjeves, eller har vi nådd punktet der afghanerne selv vil være i stand til å ivareta landets sikkerhet? Har vi et ansvar for å bidra til den fremtidige utviklingen av Afghanistan?

Innledere: Kai Eide, tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan; Hans Dieset, tidligere bistandsrådgiver for Norge i Afghanistan; Arne Strand, forsker, Chr. Michelsens Institutt; Oberst Gjermund Eide, tidligere kontingentsjef i Afghanistan

2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media