Østersjøen

Debatt i samarbeid med Studentersamfunnet

TORSDAG 21. OKTOBER KL. 18:00
STED: TIVOLI

12 METER UTEN HODE


Det er sjelden man hører om Østersjøregionen i norsk samfunnsdebatt. Likevel har vi betydelige interesser i området. Norge overtok i år formannskapet i Østersjørådet, men i løpet av de 18 årene rådet har eksistert har vi hørt lite om samarbeidet mellom de elleve medlemslandene. Ifølge regjeringen utgjør Norges medlemskap en sentral del av norsk nærområdepolitikk., men sammenliknet med nordområdene får regionen lite oppmerksomhet. Står norske interesser i nord i konflikt med interessene vi har i Østersjøregionen, og er det motsetninger mellom hvordan vi forholder oss til Russland i forskjellige regioner? I anledning det norske formannskapet kommer seniorrådgiver i utenriksdepartementet Dag Briseid for å presentere Norges rolle i Østersjørådet. Hva er Norges interesser i regionen, og hva kan vi oppnå med formannskapet?

Innleder: Dag Briseid, formannskapskoordinator i Østersjørådet.

2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media