Spin & Swing

Debatt i samarbeid med Studentersamfunnet

MANDAG 25. OKTOBER KL. 18:00
STED: TIVOLI

CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY


Dokumentaren CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY viser hvor galt det kan gå når offentligheten ikke vet hva som skjer bak politikernes lukkede dører. Debatten rundt lobbyisme er aktuell også i Norge; PR-industrien vokser stadig, og flere tidligere politikere tar med seg sin kompetanse inn i bransjen. Venstre har fremmet forslag om å innføre et lobbyregister. Forslagsstillerne argumenterer med at denne typen register er et viktig premiss for et åpent demokrati. Strengere retningslinjer for overgang fra politikken til andre yrkesområder har også blitt foreslått i debatten. På den andre siden argumenteres det for at man må få lov til å legge frem sin sak uten at møtereferatet sendes til media. Lobbyvirksomheten har definitivt kommet for å bli, men kan den kontrolleres?

Innledere: Kristin Clemet, daglig leder av tankesmien Civita; Trine Skei Grande, leder i Venstre; Harald Espeli, forsker ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI og forfatter av boken ”Lobbyisme på Stortinget”

2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media