KALENDER


Filmpanelet: The Green Wave + Foredrag

I anledning den siste tids hendelser i bl.a. Egypt, Tunisa og Iran vil Filmpanelet vise dokumentaren THE GREEN WAVE, som tar for seg den grønne revolusjonen i Iran i 2009, som via animasjonsfilm illustrerer blogginnlegg, twittermeldinger og SMSer som ble skrevet av iranere til omverdenen under demonstrasjonene og maktovergrepene som foregikk. Filmen skildrer opptakten til situasjonen som foregår akkurat nå, og vil virkelig få frem hvor dagsaktuell Filmpanelet kan klare å være. Filmen vil bli etterfulgt av et foredrag av språkforsker og universitetslektor Linda Kjosaas fra UiB som vil fortrelle om hvordan Facebook ble en viktig forutsetning for revolusjonen i Egypt.

Billettpris: 70,-
Filmpanelet er åpent for alle og det trengs ikke medlemskap for å løse billett.

The Green Wave

I 2009 var det stort folkelig iransk engasjement rundt den opposisjonelle presidentkandidaten Mir-Hossein Mousavi. Håpet om forandring og troen på demokrati stod sterkt blant mange velgere. Men håpet og troen endret seg fort til fortvilelse da Mahmoud Ahmadinejad vant valget til tross for det store engasjementet. Ahmadinejad og hans regime ble beskylt for valgfusk, og Grønnfargen som først var brukt som et symbol på støtte til Mousavi, ble etterhvert et symbol på protest mot det udemokratiske valget. Dette grønne opprøret ble slått hardt ned av myndighetene og folket gikk fra høye håp og tro på demokratiet til å frykte for sine liv.

THE GREEN WAVE forteller historien om dette valget, protestene etter valget og om håpet som ble til frykt. I tillegg til TV-klipp, mobilfilmer og intervju bruker filmen animasjon for å illustrere de mange historiene hentet fra modige iranske borgere som turte å dele sine opplevelser og tanker på Twitter og andre internettkanaler. Dette gjør THE GREEN WAVE til et temmelig nærgående og autentisk dokument om de dramatiske hendelsene som utspant seg i Iran for ikke lenge siden. Historiene om håpet er engasjerende, og historiene om frykten er skremmende. De personlige beretningene gir et intimt bilde av hvordan denne undertrykkelsen og mishandlingen ble opplevd på nært hold. Bruken av sosiale medier gjør det også mer gjenkjennelig og dermed personlig. THE GREEN WAVE viser hvordan sosiale medier kan brukes for å spre informasjon ut til verden, når mydighetene stopper andre kommunikasjonsmuligheter. Opprørstilstander i Libya, Egypt, Tunis, Yemen og Iran (igjen) gjør denne dokumentaren spesielt aktuell i disse tider.

2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media