KALENDER


Filmpanelet: If a Tree Falls

Vises Lørdag 2. april kl. 16:00 i Tivoli på Det Akademiske Kvarter

If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front  tar for seg skjebnen til Daniel McGowan, lederen for en miljøorganisasjon som FBI kaller for Amerikas største nasjonale terroristtrussel. McGowans celle innenfor ELF stod bak ildpåsettelsen av flere bedrifter de mente drev med miljøskadelig virksomhet. 

Med If a Tree Falls ønsker Filmpanelet å belyse og problematisere miljøaktivisme og sivil ulydighet gjennom en fascinerende mann og hans kompromissløse kamp mot naturovergrep. Regissert av Marshall Curry, mannen bak Racing Dreams (BIFF 2010) og Streetfight.

Billettpris: 70,-

Etter filmvisningen ønsker vi å sette fokus på sivil ulydighet i Norge. Her er det særlig miljøsaker som har engasjert til bruk av slike virkemidler. Vi vil reise spørsmål om sivil ulydighet er et forsvarlig virkemiddel, og hvilke saker er i så fall viktige og alvorlige nok til å ty til dette? Kan man risikere å undergrave sin egen sak ved denne type aksjonsformer, fordi fokus da kan bli på aksjonene i seg selv, og ikke sakene de er ment å støtte?


KOMMENTARER

Logg inn for å kommentere eller registrer deg2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media