KALENDER


Final Cut

Opprop: Filmkultur i fare

Filmfestivaler, cinematek, distributører, filmklubber og andre filmformidlingsaktører har gått sammen og laget et opprop for å sikre framtiden til den mangfoldige filmformidlingen. Film og Kino har varslet store kutt i støtten til filmformidling, og etter alle solemerker blir de vedtatt 4. juni. Vi ønsker å synliggjøre konsekvensene disse historiske kuttene får for publikum og bransje.

OPPROP: FILMKULTUR I FARE  

Regjeringens kultursatsing har gitt et solid løft til norsk film. Det har vært fokus på produksjon av film, og på å lage filmer som skaffer gode publikumstall og internasjonale priser. Nå er det på tide å sikre gode og forutsigbare kår også for filmformidlingen. Festivaler, cinematek, filmklubber og andre filmkulturelle formidlingstiltak sørger sammen med de uavhengige filmdistributørene for at landets kinopublikum får et rikere filmtilbud. Med hjelp av ulike støtteordninger finner nyskapende filmer av kunstnerisk verdi og viktige verk fra den norske og den internasjonale filmarven veien til kinosalene hvor de kan presenteres slik de er ment å vises for et publikum, på et stort lerret i en sosial sammenheng. Visningene er ofte utvidet med innledninger, foredrag eller debatt rundt filmenes tema. Ansvaret for støtteordninger for formidling av film har Kulturdepartementet lagt til Film & Kino, som administrerer Norsk kino- og filmfond. Fondets inntekter er blant annet avgifter fra kinobesøk og DVD-salg, og særlig det siste synker så kraftig at Film & Kino har sett seg nødt til å varsle om kraftige kutt i alle ordninger. Dette får alvorlige følger for en rekke institusjoner og bedrifter som arbeider med filmformidling allerede i inneværende år. Et langt fattigere film- og kinolandskap kan bli resultatet:

  • Støtten til cinematekdrift utenfor Oslo faller bort, noe som betyr kroken på døra for de seks regionale cinematekene som i dag gir folk i hele landet muligheten til å oppleve over 100 års filmhistorie, vist i den settingen de er laget for og satt inn i en sammenheng som formidler viktig kunnskap om filmhistorien. Cinematekene bidrar til å ivareta en nasjonal bevissthet om film som kunstart, som er nødvendig for å skape nye gode filmkunstnere. Drift av cinematek også utenfor Oslo er et statlig ansvar, og ansvar for driftstilskudd må legges hos Kulturdepartementet via NFI.
  • Støtten til filmfestivalene halveres. Festivalene er et unikt samlingspunkt for bransje og publikum. I takt med digitaliseringen av kinoen har filmimporten til landet gått kraftig ned. Festivalene har fortsatt prioritert å vise et bredt utvalg filmer, samtidig som de er en viktig arena for inspirasjon og erfaring. Festivalene bidrar til å styrke mangfoldet i filmfeltet, utover det det ordinære kinorepertoaret kan gi. En halvering av støtten vil føre til at noen festivaler legges ned og andre får et dårligere program. Dette vil ramme bransje og publikum og de mindre distributørene vil også miste en viktig lanseringsplattform for sine filmer.
  • Støtten til import og distribusjon av kvalitetsfilmer og barnefilmer på kino og DVD reduseres kraftig. Kutt i de ulike støtteordningene som oppsetningsstøtten, garantistøtte for barne- og ungdomsfilm, importstøtte og versjoneringsstøtte til barnefilm, vil først og fremst påvirke de små distributørenes import av uavhengig kvalitetsfilm og barnefilm fra hele verden. Filmer som er svært viktige for et spennende og mangfoldig repertoar på landets kinoer, cinematek og filmklubber.
  • Bygdekinoen blir dyrere for spillestedene og reduksjonen av spillesteder fortsetter. Filmverkstedene for barn og unge har ikke lenger en nasjonal støtteordning for å få finansiert kurs og workshops. Filmklubbenes filmutvalg vil bli fattigere i takt med at de små distributørene får det vanskeligere.

I pressemelding av 07.05.2013 ”Mer til regionale filmtiltak for barn og unge”, sier Hadia Tajik: ”Jeg tar den økonomiske situasjonen til Film & Kino alvorlig, og vi ser nå på alternativer når det gjelder finansieringen av Norsk kino- og filmfond (…) Vi har langt på vei nådd målene for produksjon, økt kvalitet og publikumsvekst, nå er det behov for å gå gjennom ansvaret for formidling av film.” Det haster med å ta dette ansvaret.  

Departementet må vurdere strukturelle endringer og sørge for stabilitet og sikkerhet for filmformidlingsfeltet. Dette kan gjøres ved å legge ansvaret for statlig finansiering av cinematekene utenfor Oslo til Norsk Filminstitutt, som til formålet må tilføres øremerkede midler fra Kulturdepartementet. I tillegg må filmfestivalene også sikres stabilitet og sikkerhet gjennom et økt nasjonalt ansvar for støttetildeling. Det er gledelig at statsråd Hadia Tajik allerede har åpnet for slike løsninger, jfr hennes uttalelse i Stortingets spørretime 17.04.13: "Det tredje ein kan gjere, er å endre på dei oppgåvene som Film & Kino i dag har, og overføre noko av ansvaret f.eks. tilbake til statsbudsjettet, sånn som ein har gjort med Kortfilmfestivalen i Grimstad på eit tidlegare tidspunkt."  

En samlet norsk filmformidlingsbransje mener nettopp dette er veien å gå, og vi oppfordrer Kulturdepartementet til å etablere en nasjonal filmformidlingspolitikk som svarer til de ambisjonene vi bør ha som kulturnasjon. Filmformidling er like viktig som produksjon i arbeidet for at Norge skal utvikles som filmnasjon, og finansieringen kan ikke avhenge av et sviktende DVD-salg.

Norge vil aldri vinne Gullpalmen i Cannes eller en Oscar uten at grasrota vannes. 

Signert:  

CINEMATEK Cinemateket i Trondheim: Svein Inge Sæther
Cinemateket i Bergen: Ole Petter Bakken
Cinemateket i Kristiansand: Janne Molberg
Sølvberget Cinematek (Stavanger): Magnus Cappelen
Lillehammer Cinematek: Morten A. Ørmen
Verdensteatret Cinematek (Tromsø): Martha Otte  

FESTIVALER
BIFF: Tor Fosse
Film fra Sør/Arabiske filmdager: Elisabeth Opdal
TIFF: Martha Otte
Kosmorama: Berit Vordal
Kortfilmfestivalen: Torunn Nyen
Fredrikstad animasjonsfestival: Anders N. Moen
Skeive filmer: Bård Ydén
Amandusfestivalen: Stine Marie Solem
Human Rights Human Wrongs/Oslo Dokumentarkino: Ketil Magnussen             

DISTRIBUTØRER
Arthaus: Svend B. Jensen og Unnur Sande
Scanbox: Ingrid Sølverud
Euforia: Vibeke Skistad
Kontxt film: Stig Brekke
Storytelling: Ola Lund Renolen
Kudos Family: Bjarte Mørner Tveit
Europafilm: Frank Johnsen
Tour de Force: Tor Fosse                    

ANDRE
Norsk filmklubbforbund : Jon Iversen og Irene Torp Halvorsen
Bygdekinoen: Arnfinn Inderhaug
Mediefabrikken i Akershus: Anders Fristad Rudolph
Grønnskjerm: Silje Anette Grüner

 

FILMSAMTALEN: Hva skal vi med filmformidling?

Tirsdag 4. juni inviterer Norsk filminstitutt og Rushprint til Filmsamtalen. Samme dag vedtar Film og Kinos landsmøte med stor sannsynlighet kuttene de varslet om i pressemelding av 10. april. Hva slags følger får dette for publikum? Unnur Sande fra Arthaus deltar i panelet sammen med Svein Inge Sæter fra Cinemateket i Trondheim og Tor Fosse fra Bergen internasjonale filmfestival. Ordstyrer er Kjetil Lismoen, redaktør for Rushprint. Filmsamtalen finner sted tirsdag 4. juni kl. 19.30 på Filmens hus. Fri entre - og åpent for alle. Mer informasjon om arrangementet på denne Facebook-siden. Bli med på en viktig og åpen debatt om vår filmkultur! Filmsamtalen er et arrangement på Filmens Hus i Oslo, der Norsk filminstitutt i samarbeid med Rushprint inviterer publikum og bransje til åpen refleksjon og konstruktiv debatt om film.


KOMMENTARER

Logg inn for å kommentere eller registrer degBIFF @ TWITTER
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
Address: Georgernes verft 12, NO-5011 Bergen, Norway · www.biff.no · Org.nr / VAT: 980 555 704 · Klapp Media